ေက်ာက္မ်က္ျပတိုက္

ခမ္းနားလွပေသာ ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပတိုက္သည္ ဇမၺဴသီရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၾကီးမားက်ယ္၀န္းေသာ ျပတိုက္ၾကီးအား လွပထည္၀ါေသာ ေခတ္မွီအသံုးအေဆာင္မ်ားနွင့္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျပီး ျပတိုက္အတြင္း၌ ရွားပါးျမန္မာ့တြင္းထြက္ရတနာမ်ားျဖစ္ေသာ ပတၱျမား, နီလာ အရည္အေသြးျမင့္ ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ား ျမန္မာ့အၾကီးဆံုးပုလဲရတနာနွင့္ အျခားအဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားစြာအား ခင္က်င္းျပသထားပါသည္။ အပတ္စဥ္ တနလၤာနွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွ အပ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉:၃၀ မွ ညေန ၄:၀ နာရီထိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရူ႕ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပတိုက္သည္ က်ြန္ေတာ္တို႕ Grand ACE Hotel မွ ၁၀ ကီလိုမီတာနွင့္ ကားေမာင္းခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ခန္႕သာ ကြာေ၀းပါသည္။