ၿမိဳ႕မေစ်း

မိဳ႕မေစ်းႀကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္၏ အခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး မ်ားစြာေသာ ဆိုင္ခန္းမ်ား, ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားနွင့္ အလြန္စည္ကားျပီး အ၀တ္အထည္ကုန္ပစၥည္းမ်ား, အသားငါးနွင့္ လတ္ဆတ္ေသာ အသီးအရြက္မ်ားအား စံုလင္စြာ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူနိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ညေစ်းတန္းမ်ား ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုစည္ကားျပီး ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာမ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူသံုးေဆာင္နိုင္ပါသည္။တနလၤာေန႕အား ေစ်းပိတ္ရက္ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ျမိဳ႕မေစ်းႀကီးသည္ က်ြန္ေတာ္တို႕ Grand ACE Hotel မွ ၁၃ ကီလိုမီတာ နွင့္ ကားေမာင္းခ်ိန္ ၁၇ မိနစ္ခန္႕သာကြာေ၀းပါသည္။