အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)

(၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာက စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား အထိမ္းအမွတ္ ဥယာဥ္ကို (၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ သိုက္ေခ်ာင္းေက်းရြာအနီး၌၂၀၁၀ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္တြင္စတင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသား အထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္သည္ ေျမဧက (၄ဝဝ)ေက်ာ္က်ယ္၀န္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည့္ ျပည္ေထာင္စု ပံုစံငယ္အျဖစ္ အကြက္ခ် တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အသီးသီးတို႔တြင္ တည္ရွိေနၾကသည့္ အထင္ကရ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ သဘာဝအေလ်ာက္ ေဒသ၏ သေကၤတပမာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေတာင္မ်ား၊ လိုဏ္ဂူမ်ား၊ ေရကန္ႀကီးမ်ား၊ ေရတံခြန္ႀကီးမ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ကြၽန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ေဒသအလိုက္ ျပကြက္မ်ားကို ပံုစံတူမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားရွိပါသည္။ ျပကြက္အသီးသီး၌ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘဝကို ေဖာ္ျပေနသည့္ ႐ိုးရာအိမ္မ်ား၊ ႐ိုးရာအစားအစာမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသည့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ ပညာေရးျပခန္းမ်ားကို ေလ့လာ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား အထိမ္းအမွတ္ ဥယ်ာဥ္သည္ က်ြန္ေတာ္တို႕ Grand ACE Hotel မွ ၂၀ ကီလိုမီတာ နွင့္ ကားေမာင္းခ်ိန္ ၂၅ မိနစ္ခန္႕သာကြာေ၀းပါသည္။