သတၱသတၱာဟ မဟာေဗာဒိ ေစတီေတာ္ (ဗုဒၶဂါယာ) ေနျပည္ေတာ္

ဗုဒၶဂါယာရွိ မဟာေဗာဒိေစတီေတာ္၏ ပံုစံတူတည္ထားကိုးကြယ္ေသာ သတၱသတၱာဟ မဟာေဗာဒိေစတီေတာ္သည္ ပုပၸသီရွိၿမိဳ႕နယ္ ဥဒယရံသီကုန္းေတာင္ေပၚတြင္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ စံျမန္းလ်ွက္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ျပီး ညဏ္ေတာ္အျမင့္ ၁၆၂ ေပ ျမင့္မားေသာ ျမန္မာနိူင္ငံ၏ တစ္ဆူတည္းေသာ မဟာေဗာဒိေစတီေတာ္၏ ပံုစံတူျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဇာတ္ေတာ္ပန္ခ်ီကားခ်ပ္မ်ား, ခုနွစ္ရက္သားသမီးတို႕၏ ေမြးဖြားရာ ေန႔နံနွင့္ ကိုယ္စားျပဳရုပ္ထုမ်ား, မေရတြက္နိုင္ေအာင္မ်ားျပားေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား, ခမ္းနားထည္၀ါေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား အားၾကည္ညိုဖြယ္ရာ ဖူးေမ်ွာ္နိုင္ပါသည္။ အမွတ္တရ ပစၥည္းဆိုင္မ်ားကိုလည္း ေစတီေတာ္၏အေရွ႕ဖက္တြင္ ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။ ေစတီေတာ္သည္ က်ြန္ေတာ္တို႕ Grand ACE Hotel မွ ၃၀ ကီလိုမီတာ နွင့္ ကားေမာင္းခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္ခန္႕သာကြာေ၀းပါသည္။