တိရစၧာန္ဥယာဥ္ ေနျပည္ေတာ္

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ တိရစၧာန္ဥယာဥ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ေျမာက္ဖက္ မိုင္250ခန္႔ ကြာေ၀းျပီး ရန္ကုန္-မန္းတေလး အျမန္လမ္းမၾကီးေဘးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တိရစၧာန္ဥယာဥ္ကို ၂၀၀၈ ခုနွစ္ မတ္လ၂၆ရက္ေန႔တြင္ တိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၄၂၀ေက်ာ္, ယာယီမ႑ပ္ၾကီး၂၇ ခုျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုး တိရစၧာန္ဥယာဥ္ႀကီးျဖစ္ျပီး ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာနွင့္ ေရခဲျပင္ေဒသမ်ားတြင္ သာေနထိုင္က်က္စားေသာ ပင္ကြင္းငွက္မ်ား, က်ားျဖဴမ်ား ေနထိုင္နိုင္ေစရန္ ေရခဲျပင္ရာသီဥတုပံုစံ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ထားေသာ ေခတ္မွီအေဆာက္အဦးမ်ားလည္း ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေလ့လာလည္ပတ္သူမ်ားအေနနွင့္ TVဖန္သားျပင္၌သာ ျမင္ေတြ႕ဖူးေသာ ရွားပါးတိရစၧာန္မ်ားအား စံုလင္စြာ လည္ပတ္ေလ့လာနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တိရစၧာန္ဥယာဥ္သည္ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ Grand ACE Hotel မွ ၃၀ကီလိုမီတာနွင့္ ကားေမာင္းခ်ိန္ ၄၅မိနစ္ခန္႕သာ ကြာေ၀းပါသည္။