ေရပန္း ဥယာဥ္

ၾကီးမားက်ယ္၀န္း၍ သာယာလွပေသာ ေနျပည္ေတာ္ ေရပန္းဥယာဥ္ၾကီးအား  အမ်ားျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာအပန္းေျဖ အနားယူနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းျပီး အတြင္းပိုင္းဖြဲ႕စည္းပံုအရ ေရပန္းၾကီးသံုးခုတပ္ဆင္ထားေသာ ပင္မေရကန္ၾကီးတစ္ခု,ပံုစံမတူညီေသာ ေရပန္း၁၃ ခုတပ္ဆင္ထားေသာေရကန္ငယ္ ၁၁ ခု,ေပ ၃၀ ျမင့္မားေသာ ရွဴ႕ခင္းၾကည္ုေမ်ွာ္စင္, ေဆးဘက္၀င္အပင္မ်ိဳစိတ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ,ရွားပါး သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္ရာေပါင္းမ်ားစြာနွင့္ အျခားစိတ္စင္စားဖြယ္ သာယာလွပေသာ ေနရာမ်ားစြာကို ေလ့လာလည္ပတ္နိုင္ပါသည္။ ျမဴးၾကြေသာ ေတးသံသာမ်ားနွင့္ လိုက္ဖက္ထူးျခားေသာ ေရပန္းအက ကိုလည္း ညေနခင္းအခ်ိန္တိုင္းတြင္ နွစ္သက္စြာ ၾကည့္ရူ႔ခံစားနိုင္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ ေရပန္းဥယာဥ္သည္ ကၽႊန္ေတာ္တို႕ Grand ACE Hotel မွ ၆ ကီလိုမီတာနွင့္ ကားေမာင္းခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔သာ ကြာေ၀းပါသည္။